Autor: admin

admin

Biografia autora etece . Jestem S.

The world in numbers

Level(s): (B1) Intermediate/(B2) Upper-Intermediate Aimed at: Teenagers/young adults/adults Aims: Speaking/Practising saying large numbers/Reading Materials: Handout 1 Time: +/- 60 min The number facts and figures used in this lesson plan were published in the...

GDYBYM BYŁ BOGATY…. czyli o II okresie warunkowym.

Cel ogólny: Kształcenie umiejętności poprawnego budowania zdań z użyciem II okresu warunkowego. Cele operacyjne (szczegółowe): 1. Wiadomości – Uczeń: zna strukturę II okresu warunkowego wyjaśnia zastosowanie II okresu warunkowego 2.  Umiejętności – Uczeń: układa...

Would you pass a polygraph test? Crime – lexis

Level(s): (B1) Intermediate/(B2) Upper-Intermediate Aimed at: Teenagers/young adults/adults Aims: Vocabulary focus/Speaking/Authentic listening/ Materials: Handout 1 Time: +/- 60 min The video link: 1. Brainstorming/Types of crime: Ask the students to work in small groups...

Using multimedia in our classrooms

We know it’s out there and we know we ought to be part of it… yes, I’m talking about the digital revolution! We have observed the way it’s impacted on our work over the...

A Personal Note Writing with a twist

Level(s): (B1) Intermediate/(B2) Upper-Intermediate/C1 Pre-Advanced Aimed at: Teenagers/young adults/adults Aims: Speaking/Authentic reading/A personal note writing Materials: Handouts 1&2 Time: +/- 60 min The personal note used in this lesson plan was published in the...

Lekcja okolicznościowa “Halloween”

Temat lekcji: Poznajemy kulturę amerykańską poprzez świeto Halloween Cele lekcji: Zainteresowanie uczniów kulturą krajów anglojęzycznych Zapoznanie uczniów ze słownictwem dotyczącym Halloween Rozwijanie sprawności językowcych: słuchanie: nauka piosenki czytanie: krótki tekst dotyczący święta mówienie: śpiewanie...