Category:

(Polski) “Merry Christmas!” – lesson plan

GROUP LEVEL NUMBER OF STUDENTS TIME DATE IIb I 16 45 minutes 11th Dec 2017   TOPIC: Merry Christmas! TARGET VOCABULARY: Father Christmas, sleigh, reindeer, bell, star, Christmas tree, Christmas ball AIM OF THE...

YouTube we use

YouTube service is such a big, interesting, funny and colorful bag of music videos that it’s a pity not to take advantage of it in foreign language lessons. From Kamil Bolek’s presentation on Campus...

Lesson Plan – My last holiday

Temat lekcji: My last holiday. Past Simple – affirmatives and negatives – grammar practice.Czas przeszły prosty – zdania twierdzące oraz przeczenia. Cel ogólny: Poprawne budowanie zdań twierdzących oraz przeczeń w czasie Past Simple. Cele...

Cultural focus – The British

Cultural focus – The British Level(s): (B1) Intermediate/ (B2) Upper-Intermediate Aimed at: Teenagers/young adults/adults Aims: Speaking/ Vocabulary in the context of stereotypes about the British and Britain and British cultural symbols/Authentic reading Materials: Handouts...

Cultural focus – Spain

Having taught English for a long period of time, I have noticed that when teaching culture we tend to focus on English speaking countries. This is certainly valuable if we wish to enable our...

The world in numbers

Level(s): (B1) Intermediate/(B2) Upper-Intermediate Aimed at: Teenagers/young adults/adults Aims: Speaking/Practising saying large numbers/Reading Materials: Handout 1 Time: +/- 60 min The number facts and figures used in this lesson plan were published in the...

GDYBYM BYŁ BOGATY…. czyli o II okresie warunkowym.

Cel ogólny: Kształcenie umiejętności poprawnego budowania zdań z użyciem II okresu warunkowego. Cele operacyjne (szczegółowe): 1. Wiadomości – Uczeń: zna strukturę II okresu warunkowego wyjaśnia zastosowanie II okresu warunkowego 2.  Umiejętności – Uczeń: układa...

How to be a good parent? (lekcja z elementami metody JIGSAW READING

Temat lekcji: How to be a good parent? Ćwiczenie sprawności czytania i   mówienia. Cel ogólny: Doskonalenie sprawności rozumienia tekstu czytanego oraz mówienia. Cele  szczegółowe: 1. Wiadomości – Uczeń: zna wybrane strategie egzaminacyjne podaje słownictwo...

Would you pass a polygraph test? Crime – lexis

Level(s): (B1) Intermediate/(B2) Upper-Intermediate Aimed at: Teenagers/young adults/adults Aims: Vocabulary focus/Speaking/Authentic listening/ Materials: Handout 1 Time: +/- 60 min The video link: 1. Brainstorming/Types of crime: Ask the students to work in small groups...