Category:

Teacher development through webinars

If one thinks about professions in which constant development is truly significant, teaching is definitely one of those fields that require continuous growth. New or refreshing ideas for classes not to fall into a...

English or Englishes?

Some time ago, I was sitting comfortably in an armchair listening to my favourite radio station BBC4 when, suddenly, I heard an utterance which gave me so much food for thought. I heard a...

Making Students Speak (3) – Proven Solutions

If your Students seem unwilling to speak during classes, you may try out one (or more) of the ideas given below. The solutions proposed can be easily adjusted to different Students’ needs and teaching...

Slang i idiomy w biznesie

W trakcie szeregu spotkań organizowanych przez British Council jak również na spotkaniach autora niniejszego artykułu z lektorami języka angielskiego na kilku uczelniach wyższych okazało się, że uczestnicy mieli kłopot, aby prawidłowo odpowiedzieć na pytania,...

Planowanie zadań dramowych

Technika dramowa niesie ze sobą wiele zalet wspomagających proces nauczania języka obcego, stanowi także interesujące i atrakcyjne pod wieloma względami narzędzie w nauczaniu dzieci. Poniżej opisujemy niektóre z tych zalet, jednak ze względu na...

Teaching young learners – a few practical ideas

All teachers who have ever experienced working with young learners realize how challenging the job is. Every single lesson requires careful preparation – we need to think about a variety of techniques, activities and...

Motywowanie przez zabawę

Każdy z nas, nauczycieli pracujących z uczniami klas 0-3, doskonale zna wyraz twarzy dzieci przychodzących po raz pierwszy na zajęcia: zainteresowanie, entuzjazm i niepohamowana chęć poznawania świata, czasami trochę strachu i niepewność. Nasza rola...

A CALL FOR CALL – part 3

Welcome back! After a longer break, I am glad to post again. My today’s entry is a practical one, encouraging you to dive into the realm of CALL and expand your knowledge. The Internet...

Stages in learning a language

As we all know, learning is a long-lasting and demanding process of acquiring new means of communication like vocabulary, grammar, pronunciation, etc. All of them are really essential for speaking a foreign language. As...