Tagged: reading

How to be a good parent? (lekcja z elementami metody JIGSAW READING

Temat lekcji: How to be a good parent? Ćwiczenie sprawności czytania i   mówienia. Cel ogólny: Doskonalenie sprawności rozumienia tekstu czytanego oraz mówienia. Cele  szczegółowe: 1. Wiadomości – Uczeń: zna wybrane strategie egzaminacyjne podaje słownictwo...