Otagowano: reading

Four secrets for reading in the ELT classroom

I have this habit when I start a book. Maybe ‘habit’ is the wrong word. It’s more of a strategy. First, I have a really good look at it – judge it by its...

How to be a good parent? (lekcja z elementami metody JIGSAW READING

Temat lekcji: How to be a good parent? Ćwiczenie sprawności czytania i   mówienia. Cel ogólny: Doskonalenie sprawności rozumienia tekstu czytanego oraz mówienia. Cele  szczegółowe: 1. Wiadomości – Uczeń: zna wybrane strategie egzaminacyjne podaje słownictwo...