Wydawnictwo

REJ-logoWydawcą magazynu The Teacher jest Fundacja Rozwoju Edukacji Językowej.

“The Teacher” dostarcza materiały dla anglistów na najwyższym poziomie, pomagając nauczycielom w procesie samodoskonalenia, dbając o stałe podnoszenie jakości nauczania języka angielskiego, będąc wiodący magazynem ELT Polsce. Zajmujemy się także dystrybucją najlepszych czasopism dla nauczycieli języka angielskiego na świecie m.in: Newsademic, English Teaching Professional oraz Modern English Teacher. Nasza dystrybucja oprócz Polski obejmuje wiele krajów Unii Europejskiej (m.in. Wielka Brytania, Francja, Niemcy).

Magazyny dla anglistów znajdujące się w naszej ofercie zawierają publikacje dotyczące nauczania języka angielskiego wraz z ćwiczeniami przygotowanymi w formie łatwej do wykorzystania na zajęciach, eseje znanych postaci ze świata ELT oraz prace młodych nauczycieli, trenerów i metodyków prezentujące najnowsze trendy w nauczaniu języka angielskiego. Magazyn The Teacher przybliża ponadto historię i kulturę języka angielskiego, zawiera recenzje nowości wydawniczych i informacje o szkoleniach i wyjazdach dla nauczycieli.

Od 1 października 2011 roku wszystkie numery archiwalne magazynu “The Teacher” oraz wydania bieżące są dostępne w wersji elektronicznej.

Magazyn The Teacher został szeroko doceniony przez instytucje zajmujące się oceną jakości nauczania języka angielskiego. W 2005 roku „The Teacher” został uhonorowany prestiżowa nagrodą European Language Label za nowatorskie inicjatywy w nauczaniu języków obcych. Od 2010 roku The Teacher należy do członków wspierających Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Nauczania Języków obcych – SERMO, a w 2011 został przyjęty w poczet członków wspierających Stowarzyszenia PASE.

 

 

Laureat ELLCzłonek SermoPASE